Predat Zahtev za izdavanje integrisane dozvole za rad postrojenja „MG Serbien“ d.o.o. Baljevac i obavljanje aktivnosti proizvodne legura magnezijuma, na lokaciji Bela Stena u Baljevcu

26. 9. 2022.

Dana 26. septembra 2022. godine predat je zahtev za izdavanje integrisane dozvole za rad postrojenja „MG Serbien“ d.o.o. Baljevac i obavljanje aktivnosti proizvodne legura magnezijuma, na lokaciji Bela Stena u Baljevcu, izrađenog prema Zakonu o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/2004 i 25/2015).

Izrađen Lokalni akcioni plan prilagođavanja na klimatske promene za Opštinu Mionica

15. 9. 2022.

Kompanija Dvoper d.o.o. izradila je Lokalni akcioni plan prilagođavanja na klimatske promene za Opštinu Mionica, primenom participativnog pristupa i Metodologije za lokalno akciono planiranje prilagođavanja na klimatske promene, koju je izradila Stalna konferencija gradova i opština uz podršku UNDP-a. Lokalni plan je izrađen uz blisku saradnju sa predstavnicima lokalnih vlasti u opštini Mionica i u okviru projekta Unapređenje srednjoročnog i dugoročnog planiranja adaptacije u Republici Srbiji, koji je finansiran od strane UNDP Srbija.

Izrađen Plan kvaliteta vazduha u aglomeraciji Novi Sad za period 2022 – 2026. godine

7. 7. 2022.

Kompanija Dvoper d.o.o. izradila je Plan kvaliteta vazduha u aglomeraciji Novi Sad za period 2022 – 2026. godine, što je, na osnovu Zakona o zaštiti vazduha, obaveza lokalne samouprave u kojoj je kvalitet vazduha treće kategorije. Nakon javne rasprave koja je 5. avgusta 2022. održana u prostorijama Skupštine grada, Plan je upućen Ministarstvu zaštite životne sredine na davanje saglasnost.

Više informacija i tekst Plana kvaliteta vazduha možete pronaći na internet stranici Grada Novog Sada: https://environovisad.rs/vesti/223

Predat Zahtev za izdavanje integrisane dozvole za Regionalnu komunalno-sanitarnu deponiju ,,Vrbak“ Lapovo, prva, druga i treća faza ,,FCC EKO“ d.o.o. Beograd

20. 5. 2022.

Dana 20. maja 2022. godine predat je zahtev za izdavanje integrisane dozvole za Regionalnu komunalno-sanitarnu deponiju ,,Vrbak“ Lapovo, prva, druga i treća faza ,,FCC EKO“ d.o.o. Beograd, prema Zakonu o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/2004 i 25/2015). Tekst Zahteva dostupan je na
https://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/integrisane-dozvole/zahtevi/zahtev-za-integrisane-dozvole-od-operatera-regionalna-komunalno-sanitarna-deponija-vrbak-lapovo-prva-druga-i-treca-faza-fcc-eko-doo-beograd

Ishodovanje Integrisane dozvole za deponiju „Vrbak“ očekuje se tokom novembra, a nacrt dozvole je objavljen je na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine u septembru 2022. godine: https://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/integrisane-dozvole/nacrti/obavestenje-o-izradjenom-nacrtu-integrisane-dozvole

Ishodovana saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje objekta Beogradski metro, Linija 1, Faza 1 – depo Makiš, Beograd, opština Čukarica

23. 3. 2022.

Ministarstvo zaštite životne sredine donelo je rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje objekta Beogradski metro, Linija 1, Faza 1 – depo Makiš, Beograd, opština Čukarica. Nosilac projekta je JKP za izgradnju i obavljanje prevoza putnika metroom  i razvoj gradske železnice u Beogradu „Beogradski metro i voz“ Beograd.

Donošenju rešenja prethodila je online prezentacija Studije i javna rasprava održane 01.12.2021. godine, u skladu sa instrukcijom Vlade kojom je propisano da se sastanci održavaju korišćenjem informaciono komunikacionih sredstava i sa Pravilnikom o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, broj 69/2005), na kojoj su učestvovali predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine, JKP „Beogradski metro i voz“, francuske kompanije i francuska kompanija „Egis Rail“ koja je izrađivač tehničke dokumentacije i naše kompanija, kao izrađivača Studije.

Studija procene uticaja na životnu sredinu dostupna je na https://www.bgmetro.rs/index.php/sr-rs/bg-metro/projekti-cir/zavrseni-projekti.

Ishodovana IPPC dozvola za Zaječarsku pivaru

1. 8. 2021.

Gradska uprava Grada Zaječara dala je saglasnost na Zahtev za izdavanje integrisane dozvole za prevenciju i kontrolu zagađenja životne sredine, koji je izradila kompanija Dvoper. Ovim je Zaječarska pivara postala prva pivara u Srbiji koja poseduje IPPC dozvolu i time još jednom potvrdila svoju opredeljenost ka konstantnom unapređenju svog poslovanja i proizvodnje u skladu sa najvišim standardima zaštite životne sredine.

napomena: Fotografije preuzete sa internet stranice http://www.heinekensrbija.rs

Ishodovana saglasnost na Ažuriranu studiju procene uticaja na životnu sredinu projekta sanacije, adaptacije i rekonstrukcije brodske prevodnice HE „Đerdap 2“

15. 7. 2021.

U okviru Programa „Podrška Evropske unije u pripremi projekata“ (EU PPF7) izrađena je Studija procene uticaja na životnu sredinu projekta sanacije, adaptacije i rekonstrukcije brodske prevodnice HE „Đerdap 2“. Nosilac projekta je Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a projekat se finansira iz budžeta Evropske unije i Evropske investicione banke.

Dana 8. maja 2021. godine održana je javna rasprava u prostorijama Gradske uprave Negotin gde je zainteresovanim građanima predstavljen projekat čije će izvođenje omogućiti poboljšanje pouzdanosti i efikasnosti rečnog saobraćaja i uspostavljanje neometane plovidbe na Dunavu.

„Baseline study on hazardous waste management in Yerevan, Warsaw and Tirana“

10. 7. 2021.

Kompanija Dvoper d.o.o. izradila je studiju  „Baseline study on hazardous waste management in Yerevan, Warsaw and Tirana“ u okviru projekta “Capital Cities collaborating on Common Challenges in Hazardous Waste Management – Yerevan, Warsaw, Tirana (ENI/2019/412-943)”.

Predmet studije je opasan otpad iz domaćinstava, a detaljno su predstavljeni zakonodavni i institucionalni oviri, upravljanja otpadom u tri navedena grada, planirani projekti i preporuke za dalje upravljanje opasnim otpadom iz domaćinstava. Takođe, prikazan je i primer dobre prakse – Beč, sa kojim su zpoređena ostala tri grada kroz benchmark analizu, a sprovedene su i ankete u sva četiri grada kojima je utvrđeno koliko su građani upoznati sa samim terminom opasnog otpada i njegovim upravljanjem, a imali su i priliku da iskažu svoj stav i daju predloge na koji način se upravljanje komunalnim i opasnim otpadom u njihovom gradu može poboljšati.

Izrađen Plan kvaliteta vazduha u aglomeraciji Kragujevac

15. maj 2021.

Kompanija Dvoper d.o.o. izradila je Plan kvaliteta vazduha i Kratkoročni akcioni plan zaštite kvaliteta vazduha u aglomeraciji Kragujevac, što je, na osnovu Zakona o zaštiti vazduha, obaveza lokalne samouprave u kojoj je kvalitet vazduha treće kategorije. Nakon javne rasprave koja je održana u prostorijama Gradske uprave Kragujevac, Plan je upućen Ministarstvu zaštite životne sredine na davanje saglasnost.

Više informacija možete pronaći na internet stranici Grada Kragujevca: https://www.kragujevac.rs/odrzana-javna-rasprava-o-planu-kvaliteta-vazduha-u-aglomeraciji-kragujevac/#

napomena: Fotografije preuzete sa internet stranice www.kragujevac.rs

Ishodovana saglasnost na studiju procene uticaja na životnu sredinu projekta izvođenja rudarskih radova u okviru eksploatacije čvrstih mineralnih sirovina na lokaciji Čukaru Peki

Ministarstvo zaštite životne sredine donelo je rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izvođenja rudarskih radova u okviru eksploatacije čvrstih mineralnih sirovina na lokaciji Čukaru Peki, na teritoriji katastarskih opština Brestovac, Slatina i Metovnica, Bor.

Donošenju rešenja prethodila je prezentacija Studije i javna rasprava, u skladu sa Pravilnikom o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, broj 69/2005), na kojoj su učestvovali predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine i naša kompanija, kao izrađivač Studije i veliki broj zainteresovanih građana i predstavnika ekoloških organizacija.

U konstruktivnoj atmosferi, građani su izneli svoje nedoumice i mišljenja vezana za projekat kompanije Zijin/Rakita Exploration d.o.o, dobili odgovore od nosioca izrade Studije i upućeni su da dostave zvanične komentare na Studiju Ministarstvu zaštite životne sredine.