Izrađen Lokalni akcioni plan prilagođavanja na klimatske promene za Opštinu Mionica

15. 9. 2022.

Kompanija Dvoper d.o.o. izradila je Lokalni akcioni plan prilagođavanja na klimatske promene za Opštinu Mionica, primenom participativnog pristupa i Metodologije za lokalno akciono planiranje prilagođavanja na klimatske promene, koju je izradila Stalna konferencija gradova i opština uz podršku UNDP-a. Lokalni plan je izrađen uz blisku saradnju sa predstavnicima lokalnih vlasti u opštini Mionica i u okviru projekta Unapređenje srednjoročnog i dugoročnog planiranja adaptacije u Republici Srbiji, koji je finansiran od strane UNDP Srbija.