Usluge

Ekspertski multidisciplinarni tim kompanije Dvoper d.o.o. nudi savetodavne usluge u oblasti zaštite životne sredine i upravljanja i za svoje klijente izrađuje stručne studije širokog spektra aktivnosti, kao i projektno tehničku i drugu dokumentaciju: