Izrađen Plan kvaliteta vazduha u aglomeraciji Novi Sad za period 2022 – 2026. godine

7. 7. 2022.

Kompanija Dvoper d.o.o. izradila je Plan kvaliteta vazduha u aglomeraciji Novi Sad za period 2022 – 2026. godine, što je, na osnovu Zakona o zaštiti vazduha, obaveza lokalne samouprave u kojoj je kvalitet vazduha treće kategorije. Nakon javne rasprave koja je 5. avgusta 2022. održana u prostorijama Skupštine grada, Plan je upućen Ministarstvu zaštite životne sredine na davanje saglasnost.

Više informacija i tekst Plana kvaliteta vazduha možete pronaći na internet stranici Grada Novog Sada: https://environovisad.rs/vesti/223