Predat Zahtev za izdavanje integrisane dozvole za rad postrojenja „MG Serbien“ d.o.o. Baljevac i obavljanje aktivnosti proizvodne legura magnezijuma, na lokaciji Bela Stena u Baljevcu

26. 9. 2022.

Dana 26. septembra 2022. godine predat je zahtev za izdavanje integrisane dozvole za rad postrojenja „MG Serbien“ d.o.o. Baljevac i obavljanje aktivnosti proizvodne legura magnezijuma, na lokaciji Bela Stena u Baljevcu, izrađenog prema Zakonu o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/2004 i 25/2015).