Ishodovana saglasnost na studiju procene uticaja na životnu sredinu projekta izvođenja rudarskih radova u okviru eksploatacije čvrstih mineralnih sirovina na lokaciji Čukaru Peki

Ministarstvo zaštite životne sredine donelo je rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izvođenja rudarskih radova u okviru eksploatacije čvrstih mineralnih sirovina na lokaciji Čukaru Peki, na teritoriji katastarskih opština Brestovac, Slatina i Metovnica, Bor.

Donošenju rešenja prethodila je prezentacija Studije i javna rasprava, u skladu sa Pravilnikom o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, broj 69/2005), na kojoj su učestvovali predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine i naša kompanija, kao izrađivač Studije i veliki broj zainteresovanih građana i predstavnika ekoloških organizacija.

U konstruktivnoj atmosferi, građani su izneli svoje nedoumice i mišljenja vezana za projekat kompanije Zijin/Rakita Exploration d.o.o, dobili odgovore od nosioca izrade Studije i upućeni su da dostave zvanične komentare na Studiju Ministarstvu zaštite životne sredine.