POLITIKA INTEGRISANOG MENADŽMENT SISTEMA

Kompanija DVOPER d.o.o. je osnovana 2008. godine pod nazivom DVOKUT SEE, stvorena kao predstavnik već iskusne i uspešne kompanije DVOKUT-ECRO Ltd iz Zagreba. Kompanija je promenila poslovno ime u DVOPER d.o.o. 2011. godine. Osnovana delatnost naše kompanije je pružanje konsultantskih i inženjerskih usluga u oblasti zaštite životne sredine.

Kvalitetni ljudi su najvažniji potencijal naše firme. Radnici DVOPER d.o.o. čine zajednicu profesionalnih i stručnih pojedinaca koje povezuje poverenje i privrženost. Naš kadar predstavlja spoj iskusnih stručnjaka i mladih, sposobnih i energičnih ljudi na početku svoje karijere.

Poštujemo umeće rada sa ljudima, komunikaciju, motivaciju. Ljude koji spremni na partnerski odnos, uvažavanje, lojalnost i poštovanje zajednice su nam veoma bitni jer našu firmu čini tim, a ne pojedinac.

Naše aktivnosti su u najvećoj meri usmerene na saradnju sa industrijom bilo da se radi o procenama uticaja na životnu sredinu, pripreme dokumentacije za integrisane dozvole, izrade planove upravljanja otpadom.

Sledeći principi predstavljaju osnov posvećenosti pružanju visokokvalitetne usluge:

  • Obezbediti uslugu koja zadovoljava najviše standarde u pogledu kvaliteta;
  • Kontinuirano i trajno povećavati zadovoljstvo klijenata;
  • Obezbediti usaglašenost svih procesa sa zakonskim propisima i standardima;
  • Modernizacija poslovnog procesa, povećanje efikasnosti i podizanje nivoa kvaliteta naših usluga.
  • Obezbediti održivi kontinuitet u pogledu kvaliteta kroz implementaciju i sertifikaciju sistema upravljanja kvalitetom, sistema upravljanja zaštitom životne sredine u skladu sa standardima ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.
  • Kontinuirano unapređivati sopstvene kapacitete kvaliteta na svim nivoima i vršiti stalne revizije politike, standarda i procedura;
  • Obezbediti i preneti sva relevantna i neophodna znanja i veštine svim zaposlenima;
  • Pоsvеćеnоst zаdоvоlјаvаnju primеnlјivih zаhtеvа, obaveza za usklađenost i zаštiti živоtnе srеdinе, uklјučuјući prеvеnciјu zаgаđеnjа i drugе spеcifičnе оblikе pоsvеćеnоsti kоје su rеlеvаntnе zа kоntеkst оrgаnizаciје;
  • Motivisati rad i kreativnost zaposlenih a sa ciljem dostizanje maksimalnih rezultata i stalnog poboljšavanja sistema.
  • Ostati prepoznatljiv stručan činilac na polju konsultantskih i inženjerskih usluga u oblasti zaštite životne sredine

Naš pravac je jasno definisan, a glavni cilj je ostati snažan i pouzdan partner velikih domaćih i stranih kompanija, kao i siguran lider projekata koji su nam povereni.

Beograd, 18.10.2023.

Predat Zahtev za izdavanje integrisane dozvole za rad postrojenja „MG Serbien“ d.o.o. Baljevac i obavljanje aktivnosti proizvodne legura magnezijuma, na lokaciji Bela Stena u Baljevcu

26. 9. 2022.

Dana 26. septembra 2022. godine predat je zahtev za izdavanje integrisane dozvole za rad postrojenja „MG Serbien“ d.o.o. Baljevac i obavljanje aktivnosti proizvodne legura magnezijuma, na lokaciji Bela Stena u Baljevcu, izrađenog prema Zakonu o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/2004 i 25/2015).

Izrađen Lokalni akcioni plan prilagođavanja na klimatske promene za Opštinu Mionica

15. 9. 2022.

Kompanija Dvoper d.o.o. izradila je Lokalni akcioni plan prilagođavanja na klimatske promene za Opštinu Mionica, primenom participativnog pristupa i Metodologije za lokalno akciono planiranje prilagođavanja na klimatske promene, koju je izradila Stalna konferencija gradova i opština uz podršku UNDP-a. Lokalni plan je izrađen uz blisku saradnju sa predstavnicima lokalnih vlasti u opštini Mionica i u okviru projekta Unapređenje srednjoročnog i dugoročnog planiranja adaptacije u Republici Srbiji, koji je finansiran od strane UNDP Srbija.

Izrađen Plan kvaliteta vazduha u aglomeraciji Novi Sad za period 2022 – 2026. godine

7. 7. 2022.

Kompanija Dvoper d.o.o. izradila je Plan kvaliteta vazduha u aglomeraciji Novi Sad za period 2022 – 2026. godine, što je, na osnovu Zakona o zaštiti vazduha, obaveza lokalne samouprave u kojoj je kvalitet vazduha treće kategorije. Nakon javne rasprave koja je 5. avgusta 2022. održana u prostorijama Skupštine grada, Plan je upućen Ministarstvu zaštite životne sredine na davanje saglasnost.

Više informacija i tekst Plana kvaliteta vazduha možete pronaći na internet stranici Grada Novog Sada: https://environovisad.rs/vesti/223

Predat Zahtev za izdavanje integrisane dozvole za Regionalnu komunalno-sanitarnu deponiju ,,Vrbak“ Lapovo, prva, druga i treća faza ,,FCC EKO“ d.o.o. Beograd

20. 5. 2022.

Dana 20. maja 2022. godine predat je zahtev za izdavanje integrisane dozvole za Regionalnu komunalno-sanitarnu deponiju ,,Vrbak“ Lapovo, prva, druga i treća faza ,,FCC EKO“ d.o.o. Beograd, prema Zakonu o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/2004 i 25/2015). Tekst Zahteva dostupan je na
https://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/integrisane-dozvole/zahtevi/zahtev-za-integrisane-dozvole-od-operatera-regionalna-komunalno-sanitarna-deponija-vrbak-lapovo-prva-druga-i-treca-faza-fcc-eko-doo-beograd

Ishodovanje Integrisane dozvole za deponiju „Vrbak“ očekuje se tokom novembra, a nacrt dozvole je objavljen je na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine u septembru 2022. godine: https://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/integrisane-dozvole/nacrti/obavestenje-o-izradjenom-nacrtu-integrisane-dozvole

Ishodovana saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje objekta Beogradski metro, Linija 1, Faza 1 – depo Makiš, Beograd, opština Čukarica

23. 3. 2022.

Ministarstvo zaštite životne sredine donelo je rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje objekta Beogradski metro, Linija 1, Faza 1 – depo Makiš, Beograd, opština Čukarica. Nosilac projekta je JKP za izgradnju i obavljanje prevoza putnika metroom  i razvoj gradske železnice u Beogradu „Beogradski metro i voz“ Beograd.

Donošenju rešenja prethodila je online prezentacija Studije i javna rasprava održane 01.12.2021. godine, u skladu sa instrukcijom Vlade kojom je propisano da se sastanci održavaju korišćenjem informaciono komunikacionih sredstava i sa Pravilnikom o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, broj 69/2005), na kojoj su učestvovali predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine, JKP „Beogradski metro i voz“, francuske kompanije i francuska kompanija „Egis Rail“ koja je izrađivač tehničke dokumentacije i naše kompanija, kao izrađivača Studije.

Studija procene uticaja na životnu sredinu dostupna je na https://www.bgmetro.rs/index.php/sr-rs/bg-metro/projekti-cir/zavrseni-projekti.

Ishodovana IPPC dozvola za Zaječarsku pivaru

1. 8. 2021.

Gradska uprava Grada Zaječara dala je saglasnost na Zahtev za izdavanje integrisane dozvole za prevenciju i kontrolu zagađenja životne sredine, koji je izradila kompanija Dvoper. Ovim je Zaječarska pivara postala prva pivara u Srbiji koja poseduje IPPC dozvolu i time još jednom potvrdila svoju opredeljenost ka konstantnom unapređenju svog poslovanja i proizvodnje u skladu sa najvišim standardima zaštite životne sredine.

napomena: Fotografije preuzete sa internet stranice http://www.heinekensrbija.rs

Ishodovana saglasnost na Ažuriranu studiju procene uticaja na životnu sredinu projekta sanacije, adaptacije i rekonstrukcije brodske prevodnice HE „Đerdap 2“

15. 7. 2021.

U okviru Programa „Podrška Evropske unije u pripremi projekata“ (EU PPF7) izrađena je Studija procene uticaja na životnu sredinu projekta sanacije, adaptacije i rekonstrukcije brodske prevodnice HE „Đerdap 2“. Nosilac projekta je Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a projekat se finansira iz budžeta Evropske unije i Evropske investicione banke.

Dana 8. maja 2021. godine održana je javna rasprava u prostorijama Gradske uprave Negotin gde je zainteresovanim građanima predstavljen projekat čije će izvođenje omogućiti poboljšanje pouzdanosti i efikasnosti rečnog saobraćaja i uspostavljanje neometane plovidbe na Dunavu.

„Baseline study on hazardous waste management in Yerevan, Warsaw and Tirana“

10. 7. 2021.

Kompanija Dvoper d.o.o. izradila je studiju  „Baseline study on hazardous waste management in Yerevan, Warsaw and Tirana“ u okviru projekta “Capital Cities collaborating on Common Challenges in Hazardous Waste Management – Yerevan, Warsaw, Tirana (ENI/2019/412-943)”.

Predmet studije je opasan otpad iz domaćinstava, a detaljno su predstavljeni zakonodavni i institucionalni oviri, upravljanja otpadom u tri navedena grada, planirani projekti i preporuke za dalje upravljanje opasnim otpadom iz domaćinstava. Takođe, prikazan je i primer dobre prakse – Beč, sa kojim su zpoređena ostala tri grada kroz benchmark analizu, a sprovedene su i ankete u sva četiri grada kojima je utvrđeno koliko su građani upoznati sa samim terminom opasnog otpada i njegovim upravljanjem, a imali su i priliku da iskažu svoj stav i daju predloge na koji način se upravljanje komunalnim i opasnim otpadom u njihovom gradu može poboljšati.

Izrađen Plan kvaliteta vazduha u aglomeraciji Kragujevac

15. maj 2021.

Kompanija Dvoper d.o.o. izradila je Plan kvaliteta vazduha i Kratkoročni akcioni plan zaštite kvaliteta vazduha u aglomeraciji Kragujevac, što je, na osnovu Zakona o zaštiti vazduha, obaveza lokalne samouprave u kojoj je kvalitet vazduha treće kategorije. Nakon javne rasprave koja je održana u prostorijama Gradske uprave Kragujevac, Plan je upućen Ministarstvu zaštite životne sredine na davanje saglasnost.

Više informacija možete pronaći na internet stranici Grada Kragujevca: https://www.kragujevac.rs/odrzana-javna-rasprava-o-planu-kvaliteta-vazduha-u-aglomeraciji-kragujevac/#

napomena: Fotografije preuzete sa internet stranice www.kragujevac.rs