Izrađen Plan kvaliteta vazduha u aglomeraciji Kragujevac

15. maj 2021.

Kompanija Dvoper d.o.o. izradila je Plan kvaliteta vazduha i Kratkoročni akcioni plan zaštite kvaliteta vazduha u aglomeraciji Kragujevac, što je, na osnovu Zakona o zaštiti vazduha, obaveza lokalne samouprave u kojoj je kvalitet vazduha treće kategorije. Nakon javne rasprave koja je održana u prostorijama Gradske uprave Kragujevac, Plan je upućen Ministarstvu zaštite životne sredine na davanje saglasnost.

Više informacija možete pronaći na internet stranici Grada Kragujevca: https://www.kragujevac.rs/odrzana-javna-rasprava-o-planu-kvaliteta-vazduha-u-aglomeraciji-kragujevac/#

napomena: Fotografije preuzete sa internet stranice www.kragujevac.rs