Podnet Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Nova deponija sa pratećim sadržajima na lokaciji Vinča    

Kompanija Dvoper d.o.o. je izradila Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Nova deponija sa pratećim sadržajima na lokaciji Vinča, GO Grocka, Grad Beograd, čiji je nosilac preduzeće „Beo Čista Energija“ d.o.o.

Zahtev je izrađen u skladu sa Pravilnikom o sadržini zahteva o potrebi procene uticaja i sadržini zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS”, br. 69/2005).

Ishodovana integrisana dozvola za Titan Cementaru Kosjerić d.o.o.

 

Ministarstvo zaštite životne sredine je 17. jula 2018. godine donelo Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za operatera TITAN CEMENTARA KOSJERIĆ d.o.o., broj 351-01-00372/2018-03, u Kosjeriću, Ulica Živojina Mišića bb, za rad celokupnog postrojenja i obavljanje aktivnosti proizvodnje cementa na lokaciji opštine Kosjerić.

Rešenje je doneto na osnovu člana 15., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 25/15).

Potpisan ugovor sa Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), za praćenje projekta „Dalja implementacija Direktive o industrijskim emisijama u Srbiji“

Kompanija Dvoper d.o.o. je potpisala ugovor sa Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), za praćenje projekta „Dalja implementacija Direktive o industrijskim emisijama u Srbiji“ koju implementira „Centar za čistiju proizvodnju Srbije“, Tehnološko Metalurški Fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Kompanija Dvoper d.o.o. će pružati usluge praćenja tokom celog projektnog perioda u cilju podrške Sida-i u praćenju i dijalogu sa CČPS i Ministarstvom. Monitoring i izveštavanje će biti usredsređeni na dogovoreni okvir rezultata projekta.

Podnet Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa “Vinča“

Kompanija Dvoper d.o.o. je izradila Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa „Vinča“, GO Grocka, Grad Beograd, čiji je nosilac preduzeće „Beo Čista Energija“ d.o.o.

Zahtev je izrađen u skladu sa Pravilnikom o sadržini zahteva o potrebi procene uticaja i sadržini zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS”, br. 69/2005).

 

Predat Zahtev za izdavanje integrisane dozvole za rad postrojenja Titan cementara Kosjerić d.o.o.

Dana 13. februara 2018. godine predat je zahtev za izdavanje integrisane dozvole za rad postojenja Titan cementara Kosjerić d.o.o. i obavljanje aktivnosti proizvodnje cementa, na lokaciji Kosjerić, prema Zakonu o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/2004 i 25/2015).

Zahtev se podnosi radi produženja važenja Integrisane dozvole br. 1 u Republici Srbiji (rešenje br. 353-01-00393/2010-02 od 28.06.2011. godine) koja važi do 28.06.2018. godine.

Potpisan ugovor sa JKP „Ivanjica“ za izradu Studije upravljanja biorazgradivim otpadom – zelenim otpadom na teritoriji opštine Ivanjica

Kompanija Dvoper d.o.o. je angažovana od strane JKP „Ivanjica“ za izradu Studije upravljanja biorazgradivim otpadom – zelenim otpadom na teritoriji opštine Ivanjica. Cilj Studije je analiza stanja upravljanja biorazgradivim otpadom, kao i procena i davanje predloga za dalje upravljanje ovim otpadom.

Kompanija Dvoper d.o.o. je postala član Kanadsko – Srpskog Poslovnog Udruženja CANSEE

Dodatne informacije o Kanadsko – Srpskom Poslovnom Udruženju se mogu naći na:

https://cansee.biz/sr/

Započeta saradnja sa kompanijom Trimo-inženjering d.o.o.

U novembru 2017. je potpisan ugovor između kompanija Dvoper d.o.o. i Trimo-inženjering d.o.o, koja se bavi proizvodnjom fasadnih i krovnih sistema, o pružanju konsultantskih usluga vezanih za zaštitu životne sredine, a pre svega:

  • Komunikacija sa nadležnim organima,
  • Prisustvo inspekcijskim nadzorima,
  • Izveštavanje prema Agenciji za zaštitu životne sredine,
  • Ažuriranje i izrada akata kako bi se ispunile obaveze definisane Zakonom i drugim pravnim aktima.

Održana III HUSZPO regionalna konferencija o proceni uticaja na životnu sredinu

Kompanija Dvoper d.o.o. učestvovala je na 3. regionalnoj konferenciji o proceni uticaja na životnu sredinu u organizaciji Hrvatske udruge stručnjaka zaštite prirode i okoliša (HUSZPO http://www.huszpo-konferencija.com/), održanoj u u periodu od 13. do 16. septembra 2017. godine u Vodicama, Republika Hrvatska. Cilj konferencije je okupljanje najznačajnijih stručnjaka iz oblasti zaštite prirode i životne sredine Republike Hrvatske i regiona, kako bi, u međusobnom druženju i  razmeni znanja i iskustava, doprineli razvoju i unapređenju rada u ovoj oblasti.

Kompanija Dvoper d.o.o. se na ovoj konferenciji predstavila radom Procedura procene uticaja na životnu sredinu za projekte geoloških istraživanja ležišta ruda u Srbiji, prikazanim poster prezentacijom.

Potpisan ugovor sa kompanijom Titan cementara Kosjerić d.o.o. za produženje IPPC dozvole

Kompanija Dvoper d.o.o. je sklopio ugovor sa kompanijom Titan cementara Kosjerić d.o.o. o pružanju konsultantskih usluga u procesu produženja važenja integrisane dozvole. Ugovorom je, pored konsultantskih usluga tokom pregovora i usaglašavanja sa nadležnim organom, predviđena i izrada i dopuna Zahteva za izdavanje integrisane dozvole, izmena i dopuna dokumentacije koja se prilaže uz zahtev, a obuhvata:

  • Plan zaštite od udesa,
  • Reviziju plan vršenja monitoringa;
  • Reviziju plana upravljanja otpadom;
  • Reviziju plana mera za efikasno korišćenje energije;
  • Reviziju plana mera za zaštitu životne sredine posle prestanka rada i zatvaranja postrojenja.