„Baseline study on hazardous waste management in Yerevan, Warsaw and Tirana“

10. 7. 2021.

Kompanija Dvoper d.o.o. izradila je studiju  „Baseline study on hazardous waste management in Yerevan, Warsaw and Tirana“ u okviru projekta “Capital Cities collaborating on Common Challenges in Hazardous Waste Management – Yerevan, Warsaw, Tirana (ENI/2019/412-943)”.

Predmet studije je opasan otpad iz domaćinstava, a detaljno su predstavljeni zakonodavni i institucionalni oviri, upravljanja otpadom u tri navedena grada, planirani projekti i preporuke za dalje upravljanje opasnim otpadom iz domaćinstava. Takođe, prikazan je i primer dobre prakse – Beč, sa kojim su zpoređena ostala tri grada kroz benchmark analizu, a sprovedene su i ankete u sva četiri grada kojima je utvrđeno koliko su građani upoznati sa samim terminom opasnog otpada i njegovim upravljanjem, a imali su i priliku da iskažu svoj stav i daju predloge na koji način se upravljanje komunalnim i opasnim otpadom u njihovom gradu može poboljšati.