Ishodovana saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje objekta Beogradski metro, Linija 1, Faza 1 – depo Makiš, Beograd, opština Čukarica

23. 3. 2022.

Ministarstvo zaštite životne sredine donelo je rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje objekta Beogradski metro, Linija 1, Faza 1 – depo Makiš, Beograd, opština Čukarica. Nosilac projekta je JKP za izgradnju i obavljanje prevoza putnika metroom  i razvoj gradske železnice u Beogradu „Beogradski metro i voz“ Beograd.

Donošenju rešenja prethodila je online prezentacija Studije i javna rasprava održane 01.12.2021. godine, u skladu sa instrukcijom Vlade kojom je propisano da se sastanci održavaju korišćenjem informaciono komunikacionih sredstava i sa Pravilnikom o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, broj 69/2005), na kojoj su učestvovali predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine, JKP „Beogradski metro i voz“, francuske kompanije i francuska kompanija „Egis Rail“ koja je izrađivač tehničke dokumentacije i naše kompanija, kao izrađivača Studije.

Studija procene uticaja na životnu sredinu dostupna je na https://www.bgmetro.rs/index.php/sr-rs/bg-metro/projekti-cir/zavrseni-projekti.