POLITIKA INTEGRISANOG MENADŽMENT SISTEMA

Kompanija DVOPER d.o.o. je osnovana 2008. godine pod nazivom DVOKUT SEE, stvorena kao predstavnik već iskusne i uspešne kompanije DVOKUT-ECRO Ltd iz Zagreba. Kompanija je promenila poslovno ime u DVOPER d.o.o. 2011. godine. Osnovana delatnost naše kompanije je pružanje konsultantskih i inženjerskih usluga u oblasti zaštite životne sredine.

Predat Zahtev za izdavanje integrisane dozvole za rad postrojenja „MG Serbien“ d.o.o. Baljevac i obavljanje aktivnosti proizvodne legura magnezijuma, na lokaciji Bela Stena u Baljevcu

Dana 26. septembra 2022. godine predat je zahtev za izdavanje integrisane dozvole za rad postrojenja „MG Serbien“ d.o.o. Baljevac i obavljanje aktivnosti proizvodne legura magnezijuma, na lokaciji Bela Stena u Baljevcu, izrađenog prema Zakonu o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/2004 i 25/2015).

Izrađen Lokalni akcioni plan prilagođavanja na klimatske promene za Opštinu Mionica

Kompanija Dvoper d.o.o. izradila je Lokalni akcioni plan prilagođavanja na klimatske promene za Opštinu Mionica, primenom participativnog pristupa i Metodologije za lokalno akciono planiranje prilagođavanja na klimatske promene, koju je izradila Stalna konferencija gradova i opština uz podršku UNDP-a. Lokalni plan je izrađen uz blisku saradnju sa predstavnicima lokalnih vlasti u opštini Mionica i u okviru projekta Unapređenje srednjoročnog i dugoročnog planiranja adaptacije u Republici Srbiji, koji je finansiran od strane UNDP Srbija.

Izrađen Plan kvaliteta vazduha u aglomeraciji Novi Sad za period 2022 – 2026. godine

Kompanija Dvoper d.o.o. izradila je Plan kvaliteta vazduha u aglomeraciji Novi Sad za period 2022 – 2026. godine, što je, na osnovu Zakona o zaštiti vazduha, obaveza lokalne samouprave u kojoj je kvalitet vazduha treće kategorije. Nakon javne rasprave koja je 5. avgusta 2022. održana u prostorijama Skupštine grada, Plan je upućen Ministarstvu zaštite životne sredine na davanje saglasnost.

Predat Zahtev za izdavanje integrisane dozvole za Regionalnu komunalno-sanitarnu deponiju ,,Vrbak“ Lapovo, prva, druga i treća faza ,,FCC EKO“ d.o.o. Beograd

Dana 20. maja 2022. godine predat je zahtev za izdavanje integrisane dozvole za Regionalnu komunalno-sanitarnu deponiju ,,Vrbak“ Lapovo, prva, druga i treća faza ,,FCC EKO“ d.o.o. Beograd, prema Zakonu o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/2004 i 25/2015).

Ishodovana saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje objekta Beogradski metro, Linija 1, Faza 1 – depo Makiš, Beograd, opština Čukarica

Ministarstvo zaštite životne sredine donelo je rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje objekta Beogradski metro, Linija 1, Faza 1 – depo Makiš, Beograd, opština Čukarica. Nosilac projekta je JKP za izgradnju i obavljanje prevoza putnika metroom  i razvoj gradske železnice u Beogradu „Beogradski metro i voz“ Beograd.