Predstavnici Dvopera učestvuju u projektu „Inicijalna procena kapaciteta Minamata konvencije o živi u Republici Srbiji“

Predstavnici kompanije Dvoper d.o.o. angažovani su kao eksperti na projektu „Inicijalna procena kapaciteta za implementaciju Minamata konvencije o živi u Republici Srbiji“, koji sprovodi Ministarstvo zaštite životne sredine uz tehničku podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), finansijsku podršku Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF) i ekspertsku podršku Nacionalnog ekspertskog tima.

U okviru projekta, biće izrađen Nacionalni inventar emisije žive za Republiku Srbiju kao i konačni Izveštaj procena kapaciteta za implementaciju Minamata konvencije o živi.

Naime, Minamata konvencija o živi je međunarodni sporazum postignut 2013. godine na međunarodnoj konferenciji u Japanu. Cilj ovog sporazuma jeste smanjenje snabdevanja i trgovine živom, i fazno isključivanje ili fazno smanjivanje određenih proizvoda i procesa gde se živa koristi, kao i kontrolu emisija žive i njenog ispuštanja.

Republika Srbija je Minamata konvenciju o živi potpisala 2014. godine.