Započeta saradnja sa kompanijom Trimo-inženjering d.o.o.

U novembru 2017. je potpisan ugovor između kompanija Dvoper d.o.o. i Trimo-inženjering d.o.o, koja se bavi proizvodnjom fasadnih i krovnih sistema, o pružanju konsultantskih usluga vezanih za zaštitu životne sredine, a pre svega:

  • Komunikacija sa nadležnim organima,
  • Prisustvo inspekcijskim nadzorima,
  • Izveštavanje prema Agenciji za zaštitu životne sredine,
  • Ažuriranje i izrada akata kako bi se ispunile obaveze definisane Zakonom i drugim pravnim aktima.