Učešće Dvopera na 2. HUSZPO regionalnoj konferenciji o proceni uticaja na životnu sredinu u Novom Vinodolskom

Kompanija Dvoper d.o.o. je i ove godine uzela učešće na HUSZPO regionalnoj konferenciji o proceni uticaja na životnu sredinu (http://www.huszpo-konferencija.com/zbornik-radova-regionalna-konferencija-o-procjeni-utjecaja-na-okolis/), održanoj u Novom Vinodolskom, u Republici Hrvatskoj, od 16–19. septembra 2015. godina. Na ovoj konferenciji, Dvoper je, u usmenom izlaganju i poster prezentaciji, predstavio svoj rad Problem pozajmišta i deponija materijala u toku izgradnje autoputeva: Studija slučaja za Srbiju. U radu je predstavljeno iskustvo u ovoj problematici koje je kompanija Dvoper stekla u toku sprovođenja projekta izgradnje autoputeva E75 i E80 Koridora 10 gde je, već  više od 4 godina, angažovana na poslovima pružanja tehničke podrške Koridorima Srbije d.o.o. u segmentu zaštite životne sredine. Dvoper na projektu učestvuje sa francuskom kompanijom Egis.   

Zbog svoje aktuelnosti i izvođenja sličnih projekata u zemljama regiona, rad je privukao veliku pažnju prisutnih usled čega je otvorena interesantna diskusija i razgovor na datu temu, uz razmenu brojnih iskustava iz prakse vezane za upravljanje životnom sredinom na projektima izgradnje putne infrastrukture.