Potpisan ugovor sa JKP „Ivanjica“ za izradu Studije upravljanja biorazgradivim otpadom – zelenim otpadom na teritoriji opštine Ivanjica

Kompanija Dvoper d.o.o. je angažovana od strane JKP „Ivanjica“ za izradu Studije upravljanja biorazgradivim otpadom – zelenim otpadom na teritoriji opštine Ivanjica. Cilj Studije je analiza stanja upravljanja biorazgradivim otpadom, kao i procena i davanje predloga za dalje upravljanje ovim otpadom.