Izrada Studije procene uticaja na životnu sredinu i kompletne dokumentacije za ishodovanje integrisane dozvole (IPPC) za Zaječarsku pivaru (Heineken Srbija)

U cilju ishodovanja integrisane dozvole za rad Zaječarske pivare (IPPC dozvole), kompanija Dvoper je izradila kompletnu zakonski definisanu dokumentaciju i Zahtev za izdavanje integrisane dozvole.

U sklopu ugovorenih aktivnosti, eksperti kompanije Dvoper izradili su i Zahtev za odlučivanje o obimu i sadržaju a zatim i samu Studiju procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje objekta za smeštaj fermentora 6×4000 hl u okviru kompleksa pivare „Heineken Srbija“ d.o.o. Zaječar.