Ishodovana saglasnost na Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekte: Nova deponija sa pratećim sadržajima na lokaciji Vinča i Izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa „Vinča“

Nakon višegodišnjeg posvećenog rada na projektima, sa zadovoljstvom objavljujemo da je Ministarstvo zaštite životne sredine donelo 30. septembra 2019. godine Rešenje o davanju saglasnosti na studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekte nove deponije sa pratećim sadržajima na lokaciji Vinča u Beogradu i izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa „Vinča“.

Izradi Studija o proceni uticaja na životnu sredinu prethodile su opsežne analize stanja životne sredine (Baseline Environmental Assessment) i izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja (ESIA – Environmental and Social Impact Assessment) u skladu sa zahtevima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) koja finansira izgradnju projekta.

U nastavku su linkovi koji vode do tekstova objavljenih na web stranicama kompanije Suez i Evropske banke za obnovu i razvoj.

https://www.suez.com/en/news/press-releases/suez-and-its-partners-reach-a-major-milestone-in-the-waste-management-public-private-partnership-with-the-city-of-belgrade-300-million-euros-investment

https://www.ebrd.com/news/2019/belgrade-to-get-new-waste-management-facilities.html