Potpisan ugovor sa kompanijom Titan cementara Kosjerić d.o.o. za produženje IPPC dozvole

Kompanija Dvoper d.o.o. je sklopio ugovor sa kompanijom Titan cementara Kosjerić d.o.o. o pružanju konsultantskih usluga u procesu produženja važenja integrisane dozvole. Ugovorom je, pored konsultantskih usluga tokom pregovora i usaglašavanja sa nadležnim organom, predviđena i izrada i dopuna Zahteva za izdavanje integrisane dozvole, izmena i dopuna dokumentacije koja se prilaže uz zahtev, a obuhvata:

  • Plan zaštite od udesa,
  • Reviziju plan vršenja monitoringa;
  • Reviziju plana upravljanja otpadom;
  • Reviziju plana mera za efikasno korišćenje energije;
  • Reviziju plana mera za zaštitu životne sredine posle prestanka rada i zatvaranja postrojenja.