Podnet Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Nova deponija sa pratećim sadržajima na lokaciji Vinča    

Kompanija Dvoper d.o.o. je izradila Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Nova deponija sa pratećim sadržajima na lokaciji Vinča, GO Grocka, Grad Beograd, čiji je nosilac preduzeće „Beo Čista Energija“ d.o.o.

Zahtev je izrađen u skladu sa Pravilnikom o sadržini zahteva o potrebi procene uticaja i sadržini zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS”, br. 69/2005).