Nastavljena saradnja sa kompanijom Egis International na poslovima pružanja tehničke podrške Koridorima Srbije u oblasti zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu

Koridor 10 – nastavlja se saradnja sa francuskom kompanijom Egis International u okviru projekta pružanja kompletne tehničke podrške Koridorima Srbije na izgradnji autoputeva E75 (Grabovnica – Levosoje, 74 km) i E80 (Niš – Granični prelaz sa Bugarskom, 86,9 km) Koridora 10. U toku realizacije projekta, zaposleni kompanije Dvoper d.o.o. angažovani su u delu koji se tiče zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu. Terenske aktivnosti i saradnja sa stalnim nadzorom na gradilištu nastavljaju da se odvijaju na mesečnom nivou.