Izrađen Program zaštite životne sredine Grada Niša sa akcionim planom za period 2017. do 2027. godine

Kompanija Dvoper d.o.o. je u saradnji sa MD Projekt Institutom iz Niša izradila Program zaštite životne sredine Grada Niša sa akcionim planom za period od 2017. do 2027. godine.

Dana 10.03.2017. godine, u prostorijama Gradske uprave grada Niša, održana je javna rasprava povodom usvajanja Programa zaštite životne sredine Grada Niša za period 2017–2027. godine. Dokument predstavlja strateški okvir delovanja u oblasti upravljanja, zaštite i unapređenja životne sredine u narednom periodu. Prepoznate su potrebe, definisani ciljevi i neophodne aktivnosti, a zatim određeni prioriteti koji će postepeno, kroz redovne godišnje programe, biti realizovani. Sredstva za realizaciju predviđenih aktivnosti obezbeđivaće se kroz različite fondove, pre svega kroz finansijske linije Evropske unije.

Program je izrađen u skladu sa Nacionalnim programom zaštite životne sredine.