Predat Zahtev za izdavanje integrisane dozvole za rad postrojenja Titan cementara Kosjerić d.o.o.

Dana 13. februara 2018. godine predat je zahtev za izdavanje integrisane dozvole za rad postojenja Titan cementara Kosjerić d.o.o. i obavljanje aktivnosti proizvodnje cementa, na lokaciji Kosjerić, prema Zakonu o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/2004 i 25/2015).

Zahtev se podnosi radi produženja važenja Integrisane dozvole br. 1 u Republici Srbiji (rešenje br. 353-01-00393/2010-02 od 28.06.2011. godine) koja važi do 28.06.2018. godine.