Izrađen Lokalni ekološki akcioni plan Opštine Malo Crniće

Kompanija Dvoper d.o.o. izradila je Lokalni ekološki akcioni plan Opštine Malo Crniće za period od 2020. do 2025. godine, koji je u prostorijama prezentovan predstavnicima Opštine Malo Crniće, Javnog-komunalnog preduzeća i zainteresovanoj javnosti. Usvajanje dokumenta je predviđeno za septembar.