Potpisan ugovor sa Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), za praćenje projekta „Dalja implementacija Direktive o industrijskim emisijama u Srbiji“

Kompanija Dvoper d.o.o. je potpisala ugovor sa Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), za praćenje projekta „Dalja implementacija Direktive o industrijskim emisijama u Srbiji“ koju implementira „Centar za čistiju proizvodnju Srbije“, Tehnološko Metalurški Fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Kompanija Dvoper d.o.o. će pružati usluge praćenja tokom celog projektnog perioda u cilju podrške Sida-i u praćenju i dijalogu sa CČPS i Ministarstvom. Monitoring i izveštavanje će biti usredsređeni na dogovoreni okvir rezultata projekta.